Bangor, Gwynedd. Cymru
atgofmelys@gmail.com

Blog

Amgylchedd 360 ° Rhithwir ar gyfer Gofal Iechyd a Lles yng Nghymru

Taith VR Castell Harlech

Taith VR Castell Harlech, ar ei gorau i’w weld ar benwisg VR, ond hefyd ar gael i’w lawr lwytho naill ai i Mac neu PC, fel App, i’w weld oddi ar-lein, neu ei weld ar-lein ar unrhyw Gyfrifiadur, Gliniadur, Tabled neu Ffôn. Gellir ei ddefnyddio yn y modd ‘kiosg mode’ ar benwisg Pico ac Oculus …

Taith VR Castell y Bere

Taith VR Castell Y Bere, ar ei gorau i’w weld ar benwisg VR, ond hefyd ar gael i’w lawr lwytho naill ai i Mac neu PC, fel App, i’w weld oddi ar-lein, neu ei weld ar-lein ar unrhyw Gyfrifiadur, Gliniadur, Tabled neu Ffôn. Gellir ei ddefnyddio yn y modd ‘kiosg mode’ ar benwisg Pico ac …

Taith VR Castell Cricieth

. Taith VR Castell Cricieth, i’w weld ar ei orau ar benwisg VR, ond hefyd ar gael i’w lawr lwytho naill ai i Mac neu PC i’w weld oddi ar-lein, neu ei weld ar-lein ar unrhyw Liniadur, Tabled neu Ffôn.

Croeso i Atgofion Melys

Mae Atgofion Melys yn grŵp o unigolion o’r Gogledd, sydd wedi dod ynghyd i gydweithio i helpu pobl yn ein cymunedau trwy dechnoleg. Fe wnaethom adnabod angen am gynnwys pwrpasol o ansawdd uchel ar gyfer amrywiaeth eang o ddefnyddiau ar hyd y sectorau Iechyd a lles yng Nghymru. Mae’r rhan fwyaf o’r cynnwys sy’n cael ei …