Bangor, Gwynedd
+44
Atgofion.melys@gmail.com

Adnoddau

Amgylchedd 360 ° Rhithwir ar gyfer Gofal Iechyd a Lles yng Nghymru

Ar y dudalen hon rydym wedi dethol rhai o’r adnoddau gorau sy’n priodoli gofal dementia gyda thechnoleg.

Os ydych chi’n gofalu am rywun sydd byw dementia, mae Book of You yn rhoi cyfle i chi rannu gweithgaredd pleserus a threulio amser gwerthfawr gyda’ch gilydd.

  • Hyfforddiant cynhwysiant digidol ar gyfer sefydliadau
  • Mewnosod cynhwysiant digidol ar gyfer sefydliadau
  • Cyfleoedd gwirfoddoli ym maes cynhwysiant digidol
  • a mwy…..

.

Ffynhonnell ar gyfer creu gweithgareddau, teithiau cerdded, storïau a gweithiau celf i helpu i ysgogi atgofion a’r cof i’r sawl sy’n byw gyda dementia.

.

Mae Playlist for Life yn elusen- “a UK music and dementia charity, that uses the music of a person’s life to keep them connected to themselves and their loved ones throughout their dementia journey.”

.


Os hoffech gael eich hychwanegu yma, neu os ydych chi’n gwybod am adnoddau eraill, cysylltwch â ni. Atgofion.Melys@gmail.com