Bangor, Gwynedd. Cymru
atgofmelys@gmail.com

Adnoddau

Amgylchedd 360 ° Rhithwir ar gyfer Gofal Iechyd a Lles yng Nghymru

Ar y dudalen hon rydym wedi dethol rhai o’r adnoddau gorau sy’n priodoli gofal dementia gyda thechnoleg.

.

Atgofion Melys 360° Darganfod Lleoliadu

.

Mae’r map yma yn dangos i chi rai o’r lleoliadau lle mae Atgofion Melys wedi cymryd naill ai fideos VR neu deithiau VR ar draws Cymru.

Mae gan rai o’r pinnau lleoliad yma ddolenni i lawr lwytho peth o’n cynnwys VR.

Nid yw’r map hwn yn drwyadl o bell ffordd, gyda mwy o fideos yn cael eu uwchlwytho i’n cronfa ddata yn wythnosol.

Lleoliadau ar draws Cymru –
https://padlet.com/atgofmelys/wbosd33gvtnec9i0

  • Hyfforddiant cynhwysiant digidol ar gyfer sefydliadau
  • Mewnosod cynhwysiant digidol ar gyfer sefydliadau
  • Cyfleoedd gwirfoddoli ym maes cynhwysiant digidol
  • a mwy…..

Os ydych chi’n gofalu am rywun sydd byw dementia, mae Book of You yn rhoi cyfle i chi rannu gweithgaredd pleserus a threulio amser gwerthfawr gyda’ch gilydd.

.

Ffynhonnell ar gyfer creu gweithgareddau, teithiau cerdded, storïau a gweithiau celf i helpu i ysgogi atgofion a’r cof i’r sawl sy’n byw gyda dementia.

.

Mae Playlist for Life yn elusen- “a UK music and dementia charity, that uses the music of a person’s life to keep them connected to themselves and their loved ones throughout their dementia journey.”

.


Os hoffech gael eich hychwanegu yma, neu os ydych chi’n gwybod am adnoddau eraill, cysylltwch â ni. atgofmelys@gmail.com