Bangor, Gwynedd. Cymru
atgofmelys@gmail.com

Cynhyrchu’r gorau i bobl sydd gwir eu hangen

Amgylchedd 360 ° Rhithwir ar gyfer Gofal Iechyd a Lles yng Nghymru

Mae’r profiad yn fwy effeithiol pan mae’r cynnwys wedi ei greu yn bwrpasol ac wedi’i gydlynnu mewn ffordd sy’n gweddu orau i’r defnyddiwr. Trwy gynhyrchu deunydd sy’n uniongyrchol berthnasol naill ai’n ieithyddol, yn ddaearyddol, neu o gyfnod penodol ac o ganlyniad gellir sicrhau’r profiad gorau i’r unigolyn.
Dyma engraifft o deunydd Atgofion Melys mewn Cartref gofal dydd-

Preswylwyr Canolfan Heneiddio’n Dda ym Mhontnewydd yn dangos grym y rhithwir
Mae’r ffilm fer hon yn dangos grym realiti rhithwir mewn cartref gofal neu ganolfan ddydd.